Kurs vodiča na Kotlovači

Planinarski savez Republike Srpske je organizovao obuku za vodiče III kategorije. Obuka je organizovana uz pomoć instruktora iz Planinarskog saveza Srbije i logističku pomoć Planinarskog društva „Klekovača“ Prijedor.

Ova zanimljiva aktivnost se odvijala u periodu od 30. oktobra do 8. novembra 2015. godine u planinarskom domu „Kotlovača“ na Kozari. Instruktorski tim su činili: Slobodan Gočmanac – Cole kao čef kursa i instruktori Duško Blažić, Goran Burić i Dalibor Dizdar. Obuci je pristupilo jedanaest planinara iz osam planinarskih društava našeg Saveza. Kandidati na obuci su imali priliku da sistematišu svoja prethodna znanja i vještine i da steknu nove. Izučavali su оprеmu, pоznаvаnjе plаninа, vоdičku djеlаtnоst, pоdučаvаnjе – mеtоdičkо prеnоšеnjе znаnjа, аnаtоmiјu i fiziоlоgiјu, оriјеntаciјu i nаvigаciјu, mеtеоrоlоgiјu, bеzbjеdnоst i spаsаvаnjе u plаnini, prvu pоmоć i prаvnа pitаnjа. Nastava se izvodila kroz teoretska predavanja u planinarskom domu i praktičnu nastavu u okolini pl. doma (Zečiji kamen, Bešića poljana) koji ima idealne uslove za ovakav vid obuke.

Izvedena je vježba spašavanja povrijeđenog planinara na lokalitetu Rušidove strane. Zadatak je bio da se unesrećeni pronađe, da mu se pruži prva pomoć te da se bezbjedno transportuje do planinarskog doma. Zadatak je uspješno obavljen a spasioci su dobili pohvalu i od direktora prijedorske bolnice koji je uzgred traumatolog-ortoped. Takođe, kandidati su izveli i jedan marš od pl. doma „Kotlovača“ do pl. doma „Previja“. Prilikom tog marševanja neposredno je izvođena obuka iz vođenja planinarskih tura a u noćnim satima planinari su morali da zanoće u improvizovanom smještaju – bivaku kojeg su morali sami da sagrade.

U subotu, 7. novembra izvršeno je praktično, pismeno i usmeno testiranje. Svi kandidati su uspješno položili testove i stekli zvanje „Vodič izleta i pohoda III kategorije“. Na svečanosti koja je bila upriličena naveče u pl. domu „Kotlovača“ uručene su diplome novim vodičima i nagrade prvorangiranima. Za najboljeg polaznika obuke proglašen je Draško Zgodić (PD „Klekovača“ Prijedor) koji je za poklon dobio cepin sa posvetom. Ova obuka će ostati zapamćena i po tome što su po prvi put promovisane i dvije žene vodiči: Babić Danka (PD „Klekovača“ Prijedor) i Savić-Škrebić Draženka (PK „Adrenalin“ Teslić).

Novi vodiči su već tada dogovorili zajedničke planinarske ture i druženja.

Mi im želimo da imaju dosta uspješnih tura sa sigurnim korakom i novim drugarstvima!

Marko Sarić

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2022: PD Klekovača | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress