June, 2022

now browsing by month

 

КOНКУРС ЗA НAJБOЉУ ПЛAНИНAРСКУ ФOTOГРAФИJУ

Дрaги плaнинaри,

Навршило се 100 гoдинa oд пoстaнкa oснoвнe плaнинaрскe мaркaциje – Кнaфeлчeвa мaркaциja. Aлojз Кнaфeлц, слoвeначки плaнинaр и кaртoгрaф рођен је у Шмихeлу – Нoвo Meсто, 1859. а умро у Љубљaни, 1937. – био је творац слoвeнскe плaнинскe мaркaциje, кoja сe кoристи код нас и у другим зeмљaмa. Овим поводом, Службa зa плaнинe и плaнинaрскe стaзe Плaнинaрскoг сaвeзa Рeпубликe Српскe, у сврху пoпулaризaциje плaнинaрeњa у Рeпублици Српскoj, oбjaвљуje:

КOНКУРС ЗA НAJБOЉУ ПЛAНИНAРСКУ ФOTOГРAФИJУ
Кoнкурс je oтвoрeн oд 12. Jунa (првa пojaвa мaркaциje 1922. године) дo 26. Сeптeмбрa 2022.(дaн чистe плaнинскe прирoдe). Нaкoн тoгa, члaнoви нaчeлништвa службe као жири, бирajу фoтoгрaфиje. Изабране фoтoгрaфиje сe нoвчaнo нaгрaђуjу са по 100 КМ у свакој од три категорије:

1. ИСТОРИЈСКА ФOTOГРAФИJA (фoтoгрaфиja трeбa дa сaдржи изрaзит планинарски кaрaктeр; објеката, планинара или групе планинара настала најмање прије 25 година),

2. ПЛAНИНAРСКA ФOTOГРAФИJA (фoтoгрaфиja нaстaлa нa плaнинaрскoj aкциjи гдјe сe нaрoчитo истичу плaнинaри; фoтoгрaфиja мoрa сaдржaти jeднoг или групу плaнинaрa; бeз плaнинaрa, нeћe бити рaзмaтрaнe у овој категорији),

3. ФOTOГРAФИJE ПРEДЈEЛA И ПEJЗAЖA (фoтoгрaфиja кoja је настала у Републици Српској, бeз oгрaничeњa у времену, мoтивимa и сaдржajу).

Позивамо вас да учествујете у прикупљaњу и aфирмaциjи планинарских фотографија.
Молимо Вас, да пошаљете највише три фотографије са својим бројем чланске картице, планинарског садржаја, у електронском формату – JPG или сличaн, вeличинe oд 1 дo 4 MB. Историјске фотографије могу бити мање. Право учешћа имају сви члaнoви нaшeг сaвeзa, а учествовати не могу чланови начелништва Службе.

Слику слати у Прилогу е-маила.У e-мaилу нaписaти брoj члaнскe кaртицe и пoдaткe o сaмoj фoтoгрaфиjи (где и кад је настала, чиме је сликано, кo je сликao, опис и сл). Име слике ће бити број ваше планинарске картице.
Слaти сaмo jeдну фoтoгрaфиjу пo мaилу.
Котизација се не плаћа.

Фотографије пошаљите на е-мејл адресу: planinarskisavezrs@gmail.com са назнаком ЗА ФОТО КОНКУРС.

Крајњи рок за слање је 27. септембар 2022. у 24.00 часа. Имајте у виду да Жири неће разматрати фотографије које стигну послије овог рока или преко три фотографије по једном броју картице. Жири, оцјењује фотографије, сабере бодове, те их тако бира. Изабране фотографије ће бити награђене, објављене на сајту и на страницама Савеза прије 11. децембра, свјетског дана планина.
Организатори конкурса не преузимају никакву одговорност за било какву злоупотребу ауторских права. Планинарски савез Републике Српске може користити послате фотографије за излагање, репродукцију у каталогу и веб страници, као вид бесплатног и непрофитног рекламирања. Фонд од 300 КМ обезбеђује Савез, а уплате ће бити на текуће рачуне награђених. Дипломе ће бити додијељене на Скупштини савеза.

Службa зa плaнинe и плaнинaрскe стaзe Плaнинaрскoг сaвeзa Рeпубликe Српскe

Савезна акција – “Србија и Македонија 2022”

Планинарски савез РС ће понудити својим члановима занимљиве туре, након много потешкоћа и отказивања у претходне двије године. У љето 2022.године организујемо акцију на подручју Србије и Македоније. Надамо се да ће лијепа планинарска атмосфера и дружење на овом путовању остати за примјер и памћење.

Три врха: Миџор ( 2.169 м/нм ), Солунска глава (2540 м/нм), Црни Камен (2257м/нм).

У петак, 05. августа 2022. крећемо из Б.Луке у 23:30 са старе аутобуске. У суботу ујутро ћемо посјетити манастир Манасија. У току дана стижемо у планинарски дом „Бабин Зуб“ и ноћимо.

У недjељу се пењемо на Миџор (2.169 м/нм), враћамо се у дом и ноћимо.

У понедjељак ујутро крећемо ка Македонији. Посјетићемо манастир Прохор Пчињски. У току дана стижемо у село Нежилово гдје остављамо возило и пјешачимо 3 сата до дома. Ноћимо.

Уторак се пењемо на врх Јакупице, Солунска глава (2540 м/нм). Ноћимо у дому.

У сриједу ујутро силазимо до возила. Посјетићемо манастир св. Јован Бигорски. Ноћимо у Охриду.

У четвртак ћемо посјетити св. Наум. Враћамо се у Охрид и ноћимо.

Петак је резервисан за једнодневни планинарски излет на Јабланицу, врв Црни Камен (2257м/м). Враћамо се у Охрид. Ноћимо.

Субота је слободан дан за уживање на Охридском језеру. Ноћимо.

У недjељу рано ујутро крећемо кући. У Б.Луку стижемо око 23:30.

За ову акцију је потребна опрема: Планинараске ципеле, ранац, мали ранац, врећа, штапови, гамашне, хлаче, кабаница, тренерка, дукс, качкет, наочале за сунце, крема заштитна, приручна апотека, храна, вода, веш, пресвлака, патике, папуче, чеона лампа, планинарска картица, пасош, новац, прибор за личну хигијену, телефон.

Котизација од 380 КМ покрива трошкове организације, превоза, смјештаја, мајице и путно осигурање. Број мјеста је ограничен.

Пријаве примамо до 01.07.2022. г. уз 50% уплате на жиро рачун ПСРС 562 006 00002323 22 НЛБ. Други дио треба уплатити до 01.08.2022. Уз пријаву на мејл pdcicak@gmail.com потрeбно је навести име, презиме, датум и мјесто рођења, број пасоша и до кад вриједи, држављанство, број телефона и назив матичног пл. друштва, величину мајице ( M, S, L, XL, XXL …). Накнадно ћете доставити препоруку друштва и изјаву о преузимању одговорности.

Храну носимо или купујемо у току пута по властитом избору. У случају одустајања могуће је враћање уплате уколико се нађе замјена.

Уколико се пријавите за акцију дужни сте поштовати план и циљеве акције и придржавати се упутства водича. Измјене плана су могуће у складу са временским условима и околностима на терену. О измјенама одлучује вођа пута.

Акцију организује, води и суфинансира ПСРС. Вођа пута: Драган Кузмановић, планинарски водич МБ 015 Контакт: 0038765 00 55 44, pdcicak@gmail.com,

Вођа успона: Љубиша Араманда, планинарски водич МБ 011 Контакт: 0038765595323, lj.aramanda75@gmail.com

Ćopićevim stazama

Koračnica – memorijalni centar

Planinarsko društvo “Klekovača” Prijedor organizuje u subotu, 02.07.2022. godine pohod Podgrmečom “Ćopićevim stazama” u povodu Dana borca na poziv Odbora “Grmečkih sportskih igara”.

Predviđena je posjeta memorijalnoj zoni Korčanica. To je spomen-područje koje obuhvata izgrađeno u spomen na narodnooslobodilačku borbu naroda ovog kraja. Sagrađen je spomen-obelisk, česma i dvije grobnice u kojima su sahranjeni posmrtni ostaci 316 palih boraca NOVJ. Krajem 1970-ih, na mestu spomen-obeliska izgrađen je monumentalni spomenik „Revolucije“.

Kompleks je izgrađen u šumskom području gde je tokom 1942. i 1943. godine delovala verovatno najveća partizanska bolnica na čitavoj oslobođenoj teritoriji. Brojala je 19 objekata koji su zauzimali površinu od 2732 m².
PROGRAM:

  1. 6h – polazak autobusom ispred gradskog stadiona u Prijedoru;
  2. 7:30 – dolazak u selo Hašane i kraće zadržavanje ispred rodne kuće Branka Ćopića i razgledanje čiča Trišinog mlina;
  3. 8:30 do 13h – polazak marševanje dolinom Japre preko Rada ovog polja do Lušci Palanke;
  4. 13 – 13:30 – prevoženje učesnika marša do Korčanice;
  5. 14h – dolazak u memorijalnu zonu Korčanica, čas istorije, ručak, druženje i odmor;
  6. 16h – polazak prema Prijedoru;
  7. 17:30 – dolazak u Prijedor.

Staza je srednje teška, dužine 14 km.

Opšti uslovi za učešće: odlično zdravlje, fizička kondicija, psihička stabilnost, planinarske cipele, odgovarajuća planinarska odjeća u odnosu na meteo prilike, naočale i krema za zaštitu od sunca, ranac, štapovi za hodanje, hrana, voda, plaćena članarina za tekuću godinu, komplet prve pomoći.

Prevoz i ručak su za članove PD “Klekovača” besplatni.

Prijave izvršiti kod Duška Vujičića pozivom na tel: 065/611-052 do četvrtka, 30. juna. Prijave su potrebne zbog ograničenog broja mjesta u autobusu. Samo oni planinari koji na vrijeme izvrše prijavu ostvaruju pravo učešća na pohodu.

Vodič je Duško Vujičić.

Prijavljeni planinari stazu obilaze na vlastitu odgovornost!

Pridružite nam se!

GSS obuka

Članovi planinarskog društva “Klekovača” Prijedor su u dva vikenda (11-12 i 18-19.06.2022.) imali priliku da prisustvuju obuci iz osnova gorskog spašavanja. Rezultat je to projekta “Planinari bez predrasuda” kojeg finansira misija OSCE u Bosni i Hercegovini već četvrtu godinu. Na taj način se pomaže planinarskim društvima u zajedničkom radu i širenju mreže društava.

Nosilac projekta je KES “Crni vrh” iz Bosanskog Petrovca a partneri su: PED “Kanjon” Sanski Most, PD “13 runolista” Drvar, PD “Ognjište” Grahovo, PD “Krajiški soko” Cazin, PEED “PSET” Bosanska Krupa te PD “Klekovača” Prijedor kao jedini partner iz Republike Srpske.

Stručni saradnik i izvođač obuke bio je Savez gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini (GSSuBiH) sa svojim instruktorima koji su veliki znalci svog posla sa velikim iskustvom u potragama i spašavanju. Obučavali su planinare uvodnim tehnikama spašavanja u gorju.

Prvi vikend obuke je realizovan na Kozari, tj. u planinarskom domu “Kotlovača”. Slušaoci obuke su imali priliku da se upoznaju sa principima rada GSS, osnovama potrage, orijentacijom, osnovama medicine gorskog spašavanja i improvizovanoj i standardnoj opremi za spašavanje. Sve radnje su i praktično provježbane u okolini planinarskog doma.

Planinarski dom “Mala Klekovača” na Klekovači drugog vikenda obuke bio je domaćin planinarima. Ovo je bio “tehnički vikend” gdje su uvježbavane tehnike kretanja užetom, osnovni sistemi za podizanje i spuštanje, penjanje i “abzajl” tehnika. Obuka je završena simulacijom akcije spašavanja.

Planinari, tj. planinarska društva u Projektu su se bolje povezala, ostvarila saradnju kroz bolje odnose a sve sa ciljem bolje saradnje u bilo kojem vidu zajedničkih aktivnosti a pogotovo u slučaju nesreća koje se mogu desiti u planinama. Tako će lako prevenirati neželjene događaje a ukoliko do njih dođe reakcija na njih će biti brza i kvalitetna.

Zahvaljuemo se KES “Crni vrh” iz Bosanskog Petrovca na ukazanom povjerenju da budemo domaćini obuke i da budemo partneri u ovom značajnom projektu.

Tekst: M. Sarić

Fotografije: Z. Alendarević, L. Ivaković, D. Pavičić i M. Sarić

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Nove majice Društva

Drage naše planinarke i planinari, dragi naši prijatelji!

Od danas možete naručiti nove Dry skin majice našeg Društva koje su pogodne za sve vrste sportskih aktivnosti.

Izrađuju se u svim veličinama kako za žene i muškarce tako i za djecu.

Rok za narudžbe je petak, 17. jun 2022. godine. Narudžbe možete izvršiti pozivom na broj 065/440-150 (Marko Sarić) ili putem e-maila: info@pdklekovaca.org prilikom čega trebate naglasiti odgovarajuću veličinu, vrstu i broj potrebnih komada.

Uplate ćete izvršiti po preuzimanju naručenih majica.

Rođendan Klekovače na Klekovači

Petog juna Planinarsko društo “Klekovača” Prijedor proslavilo je i obilježilo svoj 69. rođendan penjanjem na istoimenu planinu. Dva mala autobusa, puna avanture željnih planinara, krenula su iz Prijedora. Na putu do krajnjeg odredišta družina se osjvežila u “Gostionici” na Ošterlju.

U nastavku putovanja nizali su se zeleni, visoki i niski predjeli u kojima je posmatrač mogao da odmara oči i duh. Uskoro se pojavilo i skretanje ka planini a makadamski put je prolazio kroz gustu, travom prekrivenu šumu visokih jela i smrča. Neke od njih ležale su oborene, zajedno sa kratkim im korjenjem, pri čemu je sve odavalo utisak prolaska kroz prašumu. Nakon što su se kod “krivine” sastali svi planinari, kolona je krenula ka Maloj Klekovači. Cijelom stazom su ih pratile i nadgledale stijene a pod nogama im se smjenjivale podloge -zemljana, travnata, ispreletena korjenjem drveća i nepravilnim stjenama. Na prvom stajanju “Kod Slona” svi planinari su, kako oni koji su već posjećivali ovu nestvaru planinu, tako i oni koji su došli prvi put, napravili fotografije. Sa jedne strane, pozadinu su im pravile visoke stjene neobičnih oblika a sa druge beskrajne crnogorične šume i vrhovi visokih planina u daljini.

Dalje, dalje, još uspon uz klanac i pojavio se vrh Mala Klekovače. Sada su planinari bili na nadmorskoj visini od 1761m. Uspon nije uspon, ako se na vrhu nešto ne prezalogaji, povedu razgovori na ozbiljne teme, naprave pojedinačne i naravno grupna fotografija i zbije poneka šala. Jedna grupa planinara se odlučila da odavde popne i Veliku Klekovaču (1962 m), što im je “pošlo za nogom”.

Silazak je bio lakši, ali i ne manje uzbudljiv od uspona ka vrhu. Planinari koji su sada išli u manjim grupama, mogli su čuti cvrkut ptica i primjetiti još neki detalj predivne prirode. Sada na nešto nižoj nadmorskoj visini, nastavljeno je druženje uz hranu, piće i pjesmu. Ipak, “rođendan je počeo”, pa su se planinari i osladili rođendanskom tortom, nakon što su najmlađi i najstariji učesnik akcije (Marija Sarić i Milan Gnjatović) oduvali rođendanske svjećice. Ostali su, u dobrom raspoloženju, zapjevali rođendansku pjesmu.

Iako, je izlet bio pred krajem, ovdje nije završeno druženje. Ono se, uz pjesmu i šale nastavilo na putu ka Prijedoru.

Tekst: Jovana Mejakić

Fotografije: Z. Inđić, Z Alendarević, V. Dešić, J. Mejakić, S. Topić i M. Sarić

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Kanjon Cvrcke i Vilenska vrela

29. maja su planinari PD „Klekovača“ posjetili Kneževo i njihovo PD „Vilenska vrela“. Ljubazni domaćini su nas dočekali sa toplim napicima i širokim osmjehom lica.

Nakon okupljanja ostalih planinarskih društava (kojih je bilo mnogo) i zajedničkog fotografisanja krenuli smo na stazu. Vremenska prognoza za taj dan je bila koša 90% ali o tome niko nije razmišljao jer je pred nama bila lijepa staza koja je prolazila pored vodopada, pećina i, naravno, ljekovite vode – izvora zdravlja. Rijeka Cvrcka nas je očarala svojom bojom i ljepotom. Tu se svako malo zastajalo, uživalo u pogledu i fotografisalo. Naravno da ima i dosta fotografija sa drugim planinarima gdje se rađaju brojna i trajna prijateljstva. Dan je odmicao u dobrom raspoloženju i šali. Kiša nije padala što je dokazalo da nikad ne treba ostati kod kuće zbog vremenske prognoze.

Po završetku hodanja, na kraju staze su nas domaćini čekali sa ručkom koji je bio veoma ukusan. Sve se dopunili sa pjesmom uz zvuke gitare i novim poznanstvima.

Na putu kući smo saznali da je jedna grupa vidjela dva mečeta sa majkom. Srećom, samo ih je mrko pogledala i otišla svojim putem. Ostaje nam još jedno lijepo sjećanje na Vilenska vrela i rijeku Cvrcku. Vidimo se dogodine!

Tekst: Danijela Čugalj

Fotografije: Mira Dolić, Danijela Čugalj i Milan Mrđa

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

© 2024: PD Klekovača | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress